Thuvienquocgia.vn - Trang thư viện quốc gia, tin tức thư viên
5 điều bạn đọc cần biết về thư viện quốc gia Việt Nam

5 điều bạn đọc cần biết về thư viện quốc gia Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: National Library of Vietnam – NLV) là thư viện cấp quốc gia của Việt Nam,  thư viện Quốc gia Việt Nam đứng đầu trong hệ thống thư viện công cộng và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Tìm hiểu kỹ hơn […]

Read More