Những thông tin cần biết về Thư viện Đại học Dược Hà Nội


Spread the love

Thư viện Đại học Dược Hà Nội có vai trò quan trọng, hỗ trợ tối ưu cho hoạt động, dạy, học, triển khai ứng dụng tiến bộ, hoạt động nghiên cứu, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ thông tin cần biết về Thư viện Đại học Dược Hà Nội.

1. Giới thiệu chung về Thư viện Đại học Dược Hà Nội

Thư viện trường Đại học Dược Hà Nội có diện tích khoảng 700m2, được chia thành các bộ phận: Tổ in, Kho sách Giáo trình, Kho sách tham khảo, Phòng đọc mở, Phòng tra cứu điện tử.

Thư viện phục vụ hơn 3000 độc giả là cán bộ, giảng viên, và sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó còn có những đối tượng là những nhà nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực y tế hay những ngành có liên quan bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, với số lượng tài liệu hiện nay khoảng hơn 12000 tài liệu bao gồm: sách tham khảo tiếng việt, sách tham khảo ngoại văn, giáo trình học tập, luận án, luận văn, khoá luận, báo, tạp chí.. thư viện sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn đọc và cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như sự phát triển chung của nhà trường.

Những thông tin cần biết về Thư viện Đại học Dược Hà Nội

Thư viện Đại học Dược Hà Nội phục vụ hơn 3000 độc giả là cán bộ, giảng viên, và sinh viên nhà trường

Hiện tại, Thư viện Đại học Dược Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử nội sinh. Trong đó, chú trọng bộ giáo trình điện tử của nhà trường và CSDL điện tử luận văn, khoá luận chuyên ngành mà nhà trường đào tạo, để phục vụ cho việc tổ chức, triển khai xây dựng hệ thống thư viện điện tử trong thời gian tới.

2. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển Thư viện Đại học Dược Hà Nội

Sau khi thành lập trường năm 1964, một căn nhà 2 gian được xây dựng sau dãy nhà cao tầng ở khu nội trú sinh viên tại Dốc Thọ Lão đã được dành để triển khai và phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ và sinh viên của trường.

Đến năm 1965, nhà trường đi sơ tán, một bộ phận của Thư viện được chuyển lên Lục Ngạn- Bắc Giang. Trong giai đoạnnày, thư viện là nơi được sinh viên quan tâm nhất. Để có sách, bên cạnh việc mua từ nhà xuất bản bên ngoài, những nhân viên thư viện phải vận chuyển sách trên quãng đường 120km từ ga Bắc Giang lên Lục Ngạn. Năm 1968. Thư viện được chuyển về Ninh Sở, Thường Tín- Hà Nội.

Năm 1975, Thư viện được tổ chức thành đơn vị độc lập trong trường, được bố trí vào địa điểm mới và tồn tại từ đó. Từ năm 1997-2009, TS.Nguyễn Mạnh Pha được cử phụ trách đơn vị. Ngày 25 tháng 5 năm 2009 Thư viện Trường được chính thức thành lập theo quyết định số 181/QĐ-DHN, CN.Nghiêm Thị Hoài Phương được cử phụ trách.

Những thông tin cần biết về Thư viện Đại học Dược Hà Nội

Số lượng tài liệu hiện nay khoảng hơn 12000 tài liệu bao gồm: sách tham khảo tiếng việt, sách tham khảo ngoại văn, giáo trình học tập, luận án, luận văn, khoá luận, báo, tạp chí..

Trong thời gian này được sự đầu tư của Bộ Y tế và nhà trường, Thư viện đã có thêm những trang thiết bị hiện đại. Thư viện cũng triển khai hệ thống Medline và IDIS về thông tin thuốc nước ngoài. Bước đầu xây dựng thư viện điện tử, nối mạng Internet phục vụ cho công tác học tập và tra cứu của cán bộ và sinh viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của độc giả.

3. Nhiệm vụ của Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội

Thư viện Dược Hà Nội thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường

Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu,

Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn,

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm,sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện..

Trên đây là một số thông tin cần nắm về Thư viện Đại học Dược Hà Nội. Bài viết hi vọng đã đem đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài liên quan

Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch