Các địa chỉ liên hệ trực tiếp hỗ trợ bạn đọc

E-mail Print

Phó Giám đốc phụ trách khối phục vụ bạn đọc

  • Ông Nguyễn Xuân Dũng: Phó Giám đốc
  • Điện thoại:

Phòng Đọc sách + bộ phận làm thẻ

  • Trần Phương Lan: Trưởng phòng 
  • Điện thoại: 04.39386137

Phòng Báo – Tạp chí

  • Lê Quỳnh Hoa: Trưởng phòng
  • 04.39386136

Phòng Thông tin tư liệu

  • Ông Đỗ Công Lừng: Trưởng phòng
  • Điện thoại: 04.38254927

Phòng Tin học (Phòng Đa phương tiện, Số hóa tài liệu)

  • Ông Lê Đức Thắng: Trưởng phòng
  • Điện thoại: 04.38255419
___________________