TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại sứ Hungary Öry Csaba tới thăm, làm việc với Thư viện Quốc gia Việt Nam

E-mail Print

Chiều ngày 04/7/2016, Ngài Öry Csaba - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam tới thăm và làm việc với Thư viện Quốc gia Việt Nam, bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, Đại sứ Öry Csaba đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam – Hungary trong những năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hoạt động trong lĩnh vực này. Liên quan đến hoạt động thư viện, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Quốc gia Széchenyi (Hungary) trên các lĩnh vực như: bảo quản, phục chế tài liệu; số hóa và khai thác tài liệu số hóa; trao đổi tài liệu; đào tạo nhân lực; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn…

Đọc chi tiết...
 

Ngày Hội Gia đình Việt Nam năm 2016

E-mail Print

Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), từ ngày 25-28/6/2016, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày Hội Gia đình Việt Nam năm 2016 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn, kế thừa phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu chọn lọc các giá trị mới tiến bộ, ngăn ngừa bạo lực, đẩy mạnh bình đẳng giới hướng tới sự phát triển bền vững của “tế bào xã hội” trong xu thế hội nhập ngày nay.

Đọc chi tiết...
 

Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

E-mail Print

Ngày 24/6/2016, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2016, TVQG đã phát huy truyền thống, chủ động, quyết tâm, tích cực hoàn thành kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận ở một số lĩnh vực công tác chuyên môn như: thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu, xử lý nghiệp vụ, bảo quản tài liệu, sắp xếp và tổ chức kho, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ bạn đọc, thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị,…

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2015)

E-mail Print

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, từ 2-3/6/2016, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu vì văn hoá (2011-2015). Trong 5 năm qua (2011-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; trải qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013, 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước, trong đó có thư viện đã góp một phần vào thành tựu chung của đất nước và dân tộc. Hoạt động của ngành thư viện diễn ra trong điều kiện nền kinh tế đất nước trải qua thời kỳ khó khăn, chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho thư viện bị cắt giảm, văn hóa đọc đứng trước thách thức lớn với văn hóa nghe-nhìn.

Đọc chi tiết...
 

Hội nghị tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (2006-2016)

E-mail Print

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 24 - 26/5/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (2006-2016). Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ và khoa học, 14 báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi tại Hội nghị đã tập trung chia sẻ và thảo luận các nội dung: Tình hình và kết quả ứng dụng CNTT, đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức đồng thời xác định chiến lược, kế hoạch và đề xuất giải pháp trong việc ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào hoạt động TVCC giai đoạn tới.

Đọc chi tiết...
 
Page 9 of 88