Thư viện

Thư viện Đại học Y Hà Nội: Thông tin tổng quan

Thư viện Đại học Y Hà Nội giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của trường, phục vụ hoạt động giảng dạy , học tập , nghiên cứu khoa …

Thư viện quốc gia Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: National Library of Vietnam – NLV) là thư viện cấp quốc gia của Việt Nam,  thư viện Quốc gia Việt Nam đứng đầu trong hệ …