NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
151 Hợp tác quốc tế là một đảm bảo cho các thư viện ASEAN phát triển và hiện đại hóa
152 Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí
153 Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học
154 Một số lưu ý khi tạo lập chỉ số Phân loại DDC14 với việc sử dụng
155 DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội
156 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới
157 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các Thư viện Việt Nam
158 Mấy vấn đề cần lưu ý khi ấn định chỉ số phân loại Dewey (bảng đầy đủ)
159 Sơ lược lộ trình triển khai, ứng dụng khung phân loại DDC14 vào các Thư viện Việt Nam.
160 Áp dụng phân loại DDC tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
161 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác BM
162 Thực tiễn công tác phân loại tài liệu ở Việt Nam hiện nay
163 Vẫn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam
164 Đào tạo nguồn nhân lực ngành ở Việt Nam-50 năm nhìn lại
165 Hồ Chủ tịch với công tác thư viện
166 60 năm sự nghiệp thư viện Việt Nam
167 Sự nghiệp Thư viện Việt Nam 20 năm đổi mới
168 Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các cơ quan TT-TV
169 Nội dung và nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện
 
Page 7 of 7