NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
126 Nhìn lại Khung phân loại DDC 14 - Bản dịch tiếng Việt
127 Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc mô tả Anh – Mỹ (AACR2)
128 Một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO
129 Các sơ đồ phân tích kinh tế và khả năng áp dụng vào thư viện
130 Bi kịch của thói quen đọc sách thời xưa cần được hoá giải
131 Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ du lịch tại Quảng Ninh
132 Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra
133 Cán bộ thư viện thiếu nhi trong tiến trình hội nhập quốc tế
134 Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
135 Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC
136 Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin
137 Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách
138 Tìm hiểu các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới
139 Người dùng tin trong hoạt động du lịch
140 Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin – thư viện ở Việt Nam
141 Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ
142 Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội
143 Vấn đề mở rộng ký hiệu phân loại trong DDC 14 và DDC 22 để phân loại tài liệu Việt Nam
144 Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)
145 Giới thiệu khung phân loại LCC
146 Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
147 Nhận diện và phân loại bài tổng quan
148 Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?
149 Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện
150 Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện
 
Page 6 of 10