NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
101 Tăng cường kỹ năng thực hành trong đào tạo người làm thư viện để đáp ứng yêu cầu của xã hội
102 Tỷ lệ các môn công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo ngành khoa học thông tin - thư viện
103 Lý thuyết hệ thống và ứng dụng trong hệ thống thông tin - thư viện các trường đại học kỹ thuật Việt Nam
104 Phân loại tài liệu về Đảng cộng sản Việt Nam theo Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 - DDC 23 tiếng Việt
105 Hướng giải quyết vấn đề sao chép tài liệu trong thư viện để thực thi quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam
106 Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động thư viện
107 Dịch vụ thư viện có thu phí
108 Nghiên cứu hành vi thông tin: thực trạng và xu hướng
109 Nguyên tắc định hướng xây dựng tiêu chuẩn thư viện đại học ở Việt Nam
110 Nâng cao năng lực cung ứng thông tin tại các thư viện đại học Việt Nam
111 Thang đo Servqual một công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện đại học
112 Xây dựng và phát triển thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc Trung ương
113 Bước đầu xây dựng hệ thống thông tin du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay từ cách tiếp cận lí thuyết hệ thống
114 Khó khăn, thuận lợi của sinh viên cao đẳng ngành thông tin - thư viện và những kỹ năng cần có
115 Khả năng đáp ứng yêu cầu nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác trong các cơ quan thông tin - thư viện tại Hà Nội
116 Đội ngũ cán bộ thư viện tham gia đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
117 Ứng dụng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho trang web thư viện
118 Giới thiệu công cụ phân loại tài liệu Web Dewey
119 Cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ - thông tin tại thư viện trường đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam
120 Hợp tác liên thư viện giữa các thư viện đại học tại việt nam: Cơ hội và thách thức
121 Đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ ngành thư viện - thông tin học từ quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các thư viện, trung tâm thông tin
122 Vài nét về đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành thư viện - thông tin học hiện nay
123 Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ thư viện công cộng
124 Sử dụng phần mềm scan tailor trong xử lý tài liệu số hóa sau scan
125 Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn, miền núi thông qua các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ
 
Page 5 of 12