NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
101 Semantic Web và thư viện số
102 Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo
103 Xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng
104 Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện trường phổ thông
105 Đào tạo ngành Thông tin – Thư viện trong công nghệ thông tin
106 Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới
107 Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam
108 Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam
109 Giới thiệu khái lược về dịch vụ tham khảo
110 Năng động là động lực phát triển của Thư viện
111 Cải tiến thư viện trường học với biên mục tại ngoại
112 Hợp tác quốc tế là một đảm bảo cho các thư viện ASEAN phát triển và hiện đại hóa
113 Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí
114 Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học
115 Một số lưu ý khi tạo lập chỉ số Phân loại DDC14 với việc sử dụng
116 DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội
117 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới
118 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các Thư viện Việt Nam
119 Mấy vấn đề cần lưu ý khi ấn định chỉ số phân loại Dewey (bảng đầy đủ)
120 Sơ lược lộ trình triển khai, ứng dụng khung phân loại DDC14 vào các Thư viện Việt Nam.
121 Áp dụng phân loại DDC tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
122 Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác BM
123 Thực tiễn công tác phân loại tài liệu ở Việt Nam hiện nay
124 Vẫn đề lập tiêu đề mô tả cho tên tác giả cá nhân người Việt Nam
125 Đào tạo nguồn nhân lực ngành ở Việt Nam-50 năm nhìn lại
 
Page 5 of 6