NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
101 Đi tìm các bậc tiền bối ngành thư viện Việt Nam
102 Một vài nét về nội dung các website thư viện đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
103 Vai trò của thông tin – thư viện trong hoạt động tuyên truyền, quáng bá, xúc tiến du lịch ở Quảng Ninh
104 Việc đào tạo cán bộ thư viện - Nhất thiết phải liên tục
105 Quan niệm chuẩn hoá trong xử lý tài liệu và những biện pháp đảm bảo chuẩn hoá trong xử lý tài liệu ở Việt Nam hiện nay
106 Về chuẩn hóa công tác thư viện đại học ở Việt Nam
107 Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trong các thư viện khoa học xã hội
108 Giới thiệu nguyên tắc biên mục quốc tế mới
109 Bàn về hệ thống phân loại bài tóm tắt
110 Công tác đào tạo kỹ năng thông tin tại Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ
111 Vai trò của kiến thức thông tin đối với cạn bộ nghiên cứu khoa học
112 Giới thiệu một số khái niệm mới trong biên mục hiện đại
113 Trả lời góp ý về DDC 14
114 Xây dựng thư viện số với phần mềm kipos.digital
115 Những công trình thư mục ở Việt Nam thời thuộc Pháp
116 Phác họa mối liên hệ lịch sử giữa chú giải, tóm tắt, tổng quan tài liệu
117 Liệu pháp đọc sách trong hoạt động thư viện
118 Hiện trạng và một số tính chất phát triển của dịch vụ tại các thư viện
119 Giải pháp chuyển đổi dữ liệu từ ISIS sang Greenstone để chia sẻ nguồn lực thông tin trên mạng Internet của Thư viện Viện nghiên cứu Hán - Nôm
120 ÁP DỤNG MARC 21 & AACR2 TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
121 Về thời kỳ văn học Việt Nam trong khung phân loại DDC 14, ấn bản tiếng Việt
122 Phương hướng, giải pháp áp dụng DDC trong 5 năm tới
123 Thực trạng việc phổ biến và áp dụng DDC tại các thư viện Việt Nam
124 Tổng kết hội nghị - hội thảo sơ kết 3 năm ứng dụng khung phân loại DDC trong ngành Thư viện Việt Nam
125 Trong hoạt động thông tin – thư viện
 
Page 5 of 7