NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
51 Quá trình ứng dụng phần mềm nhận dạng chữ in tiếng Việt ABBYY ở Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
52 Vấn đề phát triển nguồn lực thông tin điện tử trong các thư viện hiện nay
53 Đẩy mạnh hợp tác giữa các thư viện đại học ở Việt Nam – Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện
54 Phương pháp luận phát triển nguồn nhân lực thư viện
55 “Tìm hiểu kho sách Hán - Nôm” - Một bộ thư mục có giá trị cao
56 Nhìn lại Khung phân loại DDC 14 - Bản dịch tiếng Việt
57 Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc mô tả Anh – Mỹ (AACR2)
58 Một số kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO
59 Các sơ đồ phân tích kinh tế và khả năng áp dụng vào thư viện
60 Bi kịch của thói quen đọc sách thời xưa cần được hoá giải
61 Tăng cường hoạt động thông tin phục vụ du lịch tại Quảng Ninh
62 Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra
63 Cán bộ thư viện thiếu nhi trong tiến trình hội nhập quốc tế
64 Một số vấn đề về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại các thư viện công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
65 Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC
66 Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin
67 Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách
68 Tìm hiểu các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới
69 Người dùng tin trong hoạt động du lịch
70 Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin – thư viện ở Việt Nam
71 Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ
72 Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội
73 Vấn đề mở rộng ký hiệu phân loại trong DDC 14 và DDC 22 để phân loại tài liệu Việt Nam
74 Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)
75 Giới thiệu khung phân loại LCC
 
Page 3 of 7