NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
26 Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC
27 Hướng dẫn về chương trình giáo dục nghề thư viện/ thông tin
28 Index - công cụ tra cứu trực tiếp của sách
29 Tìm hiểu các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người khiếm thị trên thế giới
30 Người dùng tin trong hoạt động du lịch
31 Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin – thư viện ở Việt Nam
32 Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho độc giả tại Đại học Cần Thơ
33 Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội
34 Vấn đề mở rộng ký hiệu phân loại trong DDC 14 và DDC 22 để phân loại tài liệu Việt Nam
35 Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)
36 Giới thiệu khung phân loại LCC
37 Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hôi lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
38 Nhận diện và phân loại bài tổng quan
39 Nguồn nhân lực của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam: Mạnh hay yếu?
40 Hội đồng thư viện và công tác phát triển tài liệu thư viện
41 Maketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện
42 Ứng dụng phân loại DDC 14 vào kho đọc sách tự chọn tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
43 Những thu nhận từ toạ đàm về RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
44 Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện
45 Định giá dịch vụ thông tin – thư viện
46 Phát triển nguồn nhân lực thư viện: Từ góc độ đội ngũ tình nguyện viên
47 Tổng quan tình hình phát triển thư viện số các trường đại học Australia và Việt Nam
48 Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động thông tin - thư viện
49 DDC 14 với công tác phân loại tài liệu ở Thư viện trường Đại học Khoa học Huế
50 Bộ quy tắc biên mục RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong biên mục
 
Page 2 of 6