THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

 • Địa chỉ: Số 31 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Điện thoại: 024-38255397 (tổng đài)
 • Fax: 024-38253357
 • Website: http://www.nlv.gov.vn , http://www.thuvienquocgia.vn
 • Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Giám đốc: BÀ KIỀU THÚY NGA

Điều hành hoạt động chung của Thư viện Quốc gia Việt Nam; Chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Hành chính, Tổ chức; Phòng Tin học; Phòng quan hệ quốc tế; Phòng Phân loại, Biên mục

 

 

Phó Giám đốc: ÔNG NGUYỄN XUÂN DŨNG

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Đọc sách; Phòng Đọc Báo; Phòng Thông tin tư liệu; Phòng Lưu chiểu; Phòng Bổ sung, trao đổi

 

Phó Giám đốc: BÀ NGUYỄN NGỌC ANH

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Bảo quản tài liệu; Phòng Nghiên cứu và Hướng dẫn nghiệp vụ; Phòng Tạp chí Thư viện Việt Nam; Phòng Bảo vệ.

Giữ chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Thư viện Việt Nam

 

 
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CÁC PHÒNG BAN

Phòng Lưu chiểu

 • Lê Quỳnh Hoa: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39363087

Phòng Bổ sung trao đổi Quốc tế

 • Trần Mỹ Dung: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38252643

Phòng Phân loại - Biên mục

 • Lê Khánh Vân: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39386134

Phòng Tin học

 • Ông Lê Đức Thắng: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38255419

Phòng Bảo quản Tài liệu

 • Lê Phương Lan: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39364623

Phòng Đọc sách + bộ phận làm thẻ

 • Trần Thị Phương Lan: Trưởng phòng 
 • Điện thoại: 024.39386137

 Phòng Báo – Tạp chí

 • Ông Doãn Anh Đức: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39386136

Phòng Thông tin tư liệu

 • Ông Đỗ Công Lừng: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38254927

Phòng Tạp chí Thư viện Việt Nam

 • Lê Thị Thanh Hà: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39365210

Phòng Quan hệ quốc tế

 • Bùi Thị Thủy: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38248870

Phòng Nghiên cứu & Hướng dẫn nghiệp vụ

 • Ông  Nguyễn Trọng Phượng: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39363754

Phòng Hành chính - Tổ chức

 • Bà Nguyễn Thị Thu Phương: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.38255397

Phòng Bảo vệ

 • Ông Nguyễn Đăng Hà: Trưởng phòng
 • Điện thoại: 024.39349023