Phòng Quan hệ quốc tế

E-mail Print

Chức năng:

  • Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của Thư viện Quốc gia Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của TVQG

Nhiệm vụ:

  • Triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của TVQG
  • Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác về mặt nghiệp vụ thư viện với các cơ quan, thư viện và tổ chức nghề nghiệp nước ngoài
  • Xây dựng và khai thác các dự án về tăng cường nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất và đào tạo nghiệp vụ thư viện với nước ngoài
  • Tiếp đón các đoàn khách nước ngoài tới thăm quan và làm việc
  • Làm thủ tục cho các đoàn được cử đi công tác nước ngoài
  • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ về lĩnh vực công tác được phân công